Siciny
 • Siciny5
 • Siciny1
 • Siciny 8
 • Siciny 7
 • Siciny4

 • Siłownia zewnętrzna w Sicinach

  Siłownia zewnętrzna w Sicinach

 • Siłownia zewnętrzna w Sicinach

  Siłownia zewnętrzna w Sicinach

 • Nadeszła chwila rozstania...

  Nadeszła chwila rozstania...

 • WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

  WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

 • Budowa siłowni zewnetrznej

  bbb

 • Koncert kolęd w Sicinach

  Koncert kolęd w Sicinach

 • Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

  Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

 • POMÓŻMY!
 • Wieczór Marcinowy 2019

  Wieczór Marcinowy 2019

 • Budowa siłowni zewnetrznej

  bbb

 • Koncert kolęd w Sicinach

  Koncert kolęd w Sicinach

 • Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

  Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

 • Budowa siłowni zewnetrznej

  bbb

 • „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

  „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

 • Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

  Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek
2008-03-16 21:59:57
Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Sicinach

Władze Koła Gospodyń Wiejskich od dnia założenia do dziś.

Koło zostało założone 12 lutego 1962 przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sicinach. Prezesem GS-u był Marian Tucholski. Wybrano pierwszy zarząd koła:

Przewodnicząca: Barbara Wojnarowicz

Wiceprzewodnicząca: Salomea Michalewicz

Członek: Zuzanna Król

Członek: Maria Zagrobelna

Zarząd ten pracował przez 4 lata. Barbara Wojnarowicz wyjechała do Brzegu. W roku 1966 został wybrany nowy zarząd koła który składał się:

Przewodnicząca: Leonarda Szyszka

Wiceprzewodnicząca: Helena Romańska

Skarbnik: Maria Wolicka

Członek: Anna Staniszewska

Zarząd ten pracował do 28 lutego 1974 roku.

W roku 1974 na zebraniu zostaje wybrany nowy zarząd w składzie:

Przewodnicząca: Leonarda Szyszka

Wiceprzewodnicząca: Czesława Baran

Sekretarz: Maria Zagrobelna

Członek: Helena Romańska

członek: Anna Staniszewska

Z powodu rezygnacji Leonardy Szyszka z funkcji przewodniczącej nową szefową KGW została wybrana Czesława Baran.

18 stycznia 1977 zorganizowano ponowne wybory do KGW Siciny:

Przewonicząca: Czesława Baran

Wiceprzewodnicząca: Kazimiera Żuk

Sekretarz: Halina Porciana

Skarbnik: Władysława Kaziów

2 maja 2007 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KGW Siciny wybrano nowy zarząd:

Przewodnicząca: Kazimiera Żuk

Wiceprzewodnicząca: Kazimiera Czak

Sekretarz: Czesława Gierycz

Skarbnik: Jolanta Nowicka, (a od grudnia 2007) - Elżbieta Liberska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KGW: Teresa Bobowska

Członkowie Zarządu: Joanna Piwko, Katarzyna Kurdek

Honorową przewodniczącą została pani Czesława Baran

 

 


Stowarzyszenie Siedmiu