Siciny

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Koncert Papieski

  Koncert Papieski

 • Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

  Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

 • ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 - zaproszenie do zabawy

  ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 - zaproszenie do zabawy

 • Wieczór Marcinowy 2018

  Wieczór Marcinowy 2018

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Wieczór Marcinowy 2018

  Wieczór Marcinowy 2018

 • Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

  Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

 • Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

  Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

 • Adršpašské skály i Góry Wałbrzyskie - wycieczka klasy VIII z Sicin

  Adršpašské skály i Góry Wałbrzyskie - wycieczka klasy VIII z Sicin

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

  Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

  Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

 • Siłownia zewnętrzna w Sicinach

  Siłownia zewnętrzna w Sicinach

 • Nabożeństwo Fatimskie

  Nabożeństwo Fatimskie

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie
2018-09-23 22:48:20
Narodowe Czytanie

Celem tegorocznej akcji „Narodowe Czytanie” było przede wszystkim promowanie czytelnictwa, a także uczczenie niezwykłego jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcie: Narodowe Czytanie Zdjęcie: Narodowe Czytanie Zdjęcie: Narodowe Czytanie Zdjęcie: Narodowe Czytanie

„Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem”
Ignacy Krasicki


Po raz kolejny, z ogromną przyjemnością uczniowie starszych klas Zespołu Szkół w Sicinach włączyli się do akcji Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, zoorganizowanej 8 września przez Bibliotekę Publiczną w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie.
Z inicjatywy uczniów i nauczycieli podobne spotkanie zorganizowano 18 września dla młodzieży naszej szkoły w sali gimnastycznej w Naratowie.
Szkolne obchody „Narodowego czytania” rozpoczęto od przywitania pani dyrektor Anety Juski, a także zaproszonych absolwentek Gimnazjum w Naratowie, a zarazem przedstawicielek Filii Bibliotecznej w Sicinach: pani Karoliny Szafrańskiej oraz pani Jagody Bień.
Podczas wydarzenia wybrane fragmenty odczytali: Blanka Przybył, Donata Baryga, Joanna Wojnowska, Antonina Skawska, Aleksandra Zaczkiewicz, Jakub Merta, Matyas Bernath, Szymon Szachniewicz oraz Jakub Nowicki, którzy zostali przygotowani przez nauczycielki języka polskiego p. Joannę Skrabalak i p. Iwonę Birecką oraz bibliotekarza p. Małgorzatę Hływa.
W otoczeniu niezwykłej scenerii przygotowanej przez p. wicedyrektor Dorotę Szostek oraz uczennicę klasy III gimnazjum – Aleksandrę Zaczkiewicz uczniowie przenieśli się do czasów Cezarego Baryki – głównego bohatera powieści, by z uwagą wysłuchać fragmentów dotyczących jego życia, rozterek sercowych, wybuchu pierwszej wojny światowej oraz wizji szklanych domów.
Po prezentacji fragmentów „Przedwiośnia” wszyscy uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć ś.p. Zdzisławy Potopy - emerytowanej nauczycielki języka polskiego i bibliotekarza, która dwadzieścia lat życia zawodowego poświęciła oświacie.
Ponadto w czasie spotkania zaproszone absolwentki zachęcały młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie „#cojaczytam”, którego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz w lokalnym środowisku.
Joanna Skrabalak
Małgorzata Hływa

Stowarzyszenie Siedmiu