Siciny

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • Zaproszenie na WIECZÓR MARCINOWY

  Zaproszenie na WIECZÓR MARCINOWY

 • Koncert Papieski

  Koncert Papieski

 • Hymn Parafii św. Marcina w Sicinach

  Hymn Parafii św. Marcina w Sicinach

 • Odpust w Sicinach

  Odpust w Sicinach

 • Koncert Papieski

  Koncert Papieski

 • ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 - zaproszenie do zabawy

  ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 - zaproszenie do zabawy

 • Zaśpiewajmy Jezuskowi…

  Zaśpiewajmy Jezuskowi…

 • Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

  Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

 • Odpust w Sicinach

  Odpust w Sicinach

 • Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

  Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

 • Zaśpiewajmy Jezuskowi…

  Zaśpiewajmy Jezuskowi…

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • Koncert Papieski

  Koncert Papieski

 • Mecz na 100-lecie Niepodległości

  Mecz na 100-lecie Niepodległości

 • SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

  SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

 • Nabożeństwo Fatimskie

  Nabożeństwo Fatimskie
2017-10-17 22:55:12
Chylimy głowy w ogromnej podzięce...

Dnia 13.10.2017 r. w Zespole Szkół w Sicinach obchodzono Święto Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem pierwszoklasistów.

Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce... Zdjęcie: Chylimy głowy w ogromnej podzięce...

„Nauczyciel, dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,
nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
Janusz Korczak


Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. To dzień podziękowań i życzeń od uczniów i rodziców dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Dzień ten to doskonały moment, by docenić pracę, serce i codzienne zaangażowanie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
W naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej obchodzono w piątek, 13 października. Uroczystość rozpoczęła wicedyrektor szkoły pani Dorota Szostek od powitania zaproszonych gości: Wójta Gminy Niechlów - panią Beatę Pona, Przewodniczącą Rady Gminy Niechlów panią Ewę Pietrowiak, ks. kanonika Tadeusza Śliwkę, Dyrektora Gminnej Biblioteki w Niechlowie panią Karolinę Czak, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie panią Katarzynę Kurdek, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Ewę Kinasz oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Następnie wicedyrektor szkoły podziękowała wszystkim nauczycielom za ich zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość okazywaną uczniom, Następnie, w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom obsługi. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Danuta Ciszewska, Małgorzata Głowiak, Dorota Kamińska, Ewa Krysztof, Iwona Sikora, Małgorzata Wiśniewska i Katarzyna Wojnowska. Nagrodzeni pracownicy administracji i obsługi to: Danuta Beta, Maria Borysowska, Ludwik Kietliński, Justyna Majkowska, Agnieszka Ochnia, Ewelina Szachniewcz, Bożena Wawszczyk i Iwona Zieleń. Podziękowania otrzymały: Maria Kietlińska, Agata Sieczka i Alicja Stodoła oraz nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, którzy do dnia 31.08.2017 r. byli zatrudni w Gimnazjum w Naratowie: Krzysztof Bożko, Małgorzata Merta, Joanna Maczan, Iwona Zieleń, Maria Borysowska, Bogumiła Szczygieł, Czesława Skopowska i Ireneusz Wujczak. Wicedyrektor szkoły podziękowała również rodzicom, którzy w ubiegłym roku szkolnym czynnie uczestniczyli w życiu szkoły. Nagrodę Wójta Gminy Niechlów otrzymała dyrektor szkoły pani Aneta Juska.
Święto Edukacji Narodowej było szczególnie wyjątkowe dla najmłodszych uczniów szkoły. W tym dniu zostali oni przyjęci do społeczności szkolnej i stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół w Sicinach.
Najpierw najmłodsi uczniowie szkoły zaprezentowali się piosenką „Pierwszaczek”, a chwilę potem w obecności sztandaru szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie wicedyrektor szkoły okazałym ołówkiem dokonała pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia. Wychowawczyni pani Ewa Krysztof wręczyła każdemu dziecku pamiątkowy dyplom, a rodzice kolorowe kuferki z pomocami dydaktycznymi. Miłą niespodzianką były upominki od uczniów z klas II i III, którzy podarowali swoim młodszym kolegom maskotki.
Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas II i III przygotowanych pod kierunkiem pani Czesławy Merta i pani Renaty Wołoszyn. W czasie występu dzieci wierszem i piosenką podziękowały swoim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i okazane serce. Po występach wszyscy obecni i byli pracownicy szkoły otrzymali od uczniów kwiaty i życzenia.
To był niezapomniany dzień dla całej społeczności szkolnej.
EK

Stowarzyszenie Siedmiu